Aktuelle Preise

Auguste-Viktoria-Klinikum
Einbettzimmer: 153,00 Euro pro Tag
Zweibettzimmer: 82,00 Euro pro Tag

Humboldt-Klinikum (Stationen AB)
Einbettzimmer: 163,20 Euro pro Tag
Zweibettzimmer: 87,10 Euro pro Tag

Humboldt-Klinikum (Komfortstation 18)
Einbettzimmer: 153,00 Euro pro Tag
Zweibettzimmer: 82,00 Euro pro Tag

Klinikum Am Urban
Einbettzimmer: 153,00 Euro pro Tag
Zweibettzimmer: 82,00 Euro pro Tag

Klinikum Neukölln
Einbettzimmer: 153,00 Euro pro Tag
Zweibettzimmer: 82,00 Euro pro Tag

Klinikum Spandau (Station 61)
Einbettzimmer: 153,00 Euro pro Tag
Zweibettzimmer: 82,00 Euro pro Tag

Klinikum Spandau (Station 21)
Einbettzimmer: 137,70 Euro pro Tag
Zweibettzimmer: 66,60 Euro pro Tag

Klinikum im Friedrichshain
Einbettzimmer: 153,00 Euro pro Tag
Zweibettzimmer: 82,00 Euro pro Tag

Klinikum Kaulsdorf
Einbettzimmer: 107,10 Euro pro Tag
Zweibettzimmer: 61,50 Euro pro Tag